CPP PROMO house s.r.o., Kaštieľska 21, 82105 Bratislava

+421 918 368 333 | info@cpppromo.sk